Jan Van Damme02 2(photo: © Saïda Willekens)

 

Jan Hendrik Van Damme (1965 °Ekeren, Belgium, Europe) was born as the youngest child of five in an artistic family. His father is a graphic artist who is known in the world of collectors of exlibris and graphics for his masterly woodcuts and copper engravings. His mother is a calligraphist who spreads her art with fire. The couple encourages its children to discover their passion.  At the age of six, Jan Hendrik finds that enthusiasm in the music initiation lessons. Around his twelfth he discoveres that his driving force is not so much playing music, but creating, imagining, writing music.

After studying at the conservatory – composition, with Luc Van hove - he starts a career in music education. There he writes a large amount of music for children. Children's songs, music theater, musicals…

In the margins of all this, it is hard to find some time for writing choral music, including for his own vocal quartet  “Luna”.

When he becomes director of an art academy in 2009, he finally moves his field to where his heart really lies: chamber music and orchestral music. In the past ten years, a number of concertos (for clarinet, violin, two cellos and recently for bassoon) have been created, besides work for choir, tenor and orchestra, piano and string orchestra, and a modest number of chamber music works, including three string quartets based on paintings from the twentieth century.

Due to the friendship with saxophone player Kurt Bertels, the saxophone occupies an important place in his recent compositions. A work for tenor saxophone and soundfile, a saxophone quartet and the "Sonate Estivale à la mémoire d'Henri Dutilleux" for violin, alto saxophone and piano are the result.

In the near future Jan Hendrik will work on his fourth string quartet – an electric one - a second wind quintet and a piece for clarinet-quintet and a large scale orchestral piece “Il Tempio delle Passioni Umane”.

 

Jan Hendrik Van Damme writes tonal music, but explores it’s boundaries. His music is melodic and narrative. He tries to give his compositions a solid architecture and strives to say a lot with little musical material. He wants to write music that directly appeals, but that also attracts the listener and takes him along into a surprising musical story. Therefor his overall attractive music is being punctuated with all kinds of achievements of contemporary musical composition.

 

 

an Hendrik Van Damme (1965°) werd geboren als laatste kind van vijf in een kunstenaarsgezin. Zijn vader is een graficus die in de wereld van verzamelaars van exlibris en grafiek bekend staat om zijn meesterlijke houtsneden en kopergravures. Zijn moeder is een kalligrafe die met vuur haar kunst uitdraagt. Hun kinderen stimuleren ze om op hun beurt hun passie te ontdekken. In de lessen muziekinitiatie vind Jan hendrik op zesjarige leeftijd die begeestering. Rond zijn twaalfde ontdekt hij dat niet zozeer het musiceren zijn drijfveer is, maar het creëren, het bedenken van muziek.

Na studies aan het conservatorium – compositie in de klas van Luc Van hove - begint hij een loopbaan in het muziekonderwijs. Daar schrijft hij vanuit zijn pedagogische activiteiten een grote hoeveelheid muziek voor kinderen. Kinderliedjes, muziektheater, musicals.

In de marge daarvan is het zoeken naar tijd om ook nog koormuziek te kunnen schrijven, onder andere voor zijn eigen vocaal kwartet en onder andere voor het Leuvens Universitair koor, dat dan geleid wordt door Edwig Abrath.

Wanneer hij in 2009 directeur wordt van een kunstacademie in Ekeren en verlegt hij zijn werkterrein eindelijk naar waar z’n hart werkelijk ligt: kamermuziek en orkestmuziek. Het is Luc Anthonis, de dirigent van het symfonisch ensemble van de academie die deze werken een kans geeft en professioneel vertolkt. De voorbije tien jaar ontstonden zo een aantal concerto’s. Voor klarinet, viool, twee cello’s en in 2017 een voor fagot.

Daarnaast ontstonden een werk voor koor, tenor en orkest en een bescheiden aantal kamermuziekwerken, waaronder drie strijkkwartetten gebaseerd op schilderijen uit de twintigste eeuw. Het laatste kwartet, dat de werken van de Britse schilder Lucian Freud belicht werd gecreëerd door het jonge Hestia String Quartet, waarin dochter Fien Van Damme de cellopartij vertolkt.

De vriendschap met Kurt Bertels en het Kugoni trio, zorgde ervoor dat de saxofoon een belangrijke plaats in zijn recente composities inneemt. Een werk voor tenorsaxofoon solo en soundfile, een saxofoonkwartet en de “Sonate Estivale à la mémoire d’Henri Dutilleux” voor viool, altsaxofoon en piano zijn hiervan het resultaat.

Jan Hendrik Van Damme schrijft tonale, melodieuze muziek, maar tast daarbij de grenzen af. Zijn muziek is toegankelijk en narratief. Hij probeert zijn composities een degelijke architectuur te geven en streeft er naar veel te zeggen met weinig muzikaal materiaal. Hij wil muziek schrijven die direct aanspreekt, maar die de luisteraar ook verrast en hem meeneemt in een boeiend muzikaal verhaal.